Archiwa tagu: Centrum Promocji Informatyki

IX seminarium awanse naukowe

Centrum Promocji Informatyki

Seminarium pod patronatem serwisu badanianaukowe.edu.pl. IX seminarium awanse naukowe. Wskaźniki bibliometryczne w nowych procedurach awansów naukowych i ocenie dorobku

Najnowsze zasady awansów naukowych i oceny dorobku naukowców w dużej mierze opierają się na wskaźnikach bibliometrycznych. Cytowania, Impact Factori indeks Hirscha – te terminy weszły na stałe do słownika polskiego naukowca.

Czytaj dalej

Publikowanie artykułów naukowych

Centrum Promocji Informatyki

Warsztaty pod patronatem serwisu badanianaukowe.edu.pl Publikowanie artykułów naukowych (Publish or/and Perish – aby „or” nie stało się „and”) już 21 stycznia w Warszawie

Do kogo skierowane są warsztaty?

Warsztaty są skierowane do osób, które niezależnie od etapu swej kariery naukowej starają się zrozumieć obecny system w ramach którego realizuje się trajektoria naukowe. Zarówno indywidualni uczestnicy – skupieni na realizacji własnej kariery naukowej, jak i te osoby, które w swych instytucjach piastują różnorodne funkcje usprawniające i wspomagające działalność naukową kadry tejże instytucji zyskają cenne informacje umożliwiające pragmatyczne postępowanie i sprawne poruszanie się w zawiłym świecie społecznym publikacji naukowych.

Czytaj dalej

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 dla sektora nauki, badań i rozwoju

Centrum Promocji Informatyki

Warsztaty „Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 dla sektora nauki, badań i rozwoju – Jak się przygotować do skutecznego pozyskiwania środków unijnych”

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom i uczestniczkom szkolenia zasad realizacji projektów unijnych w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020 – czyli kto, kiedy, na co i ile środków będzie mógł pozyskać. Uczestnicy i uczestniczki nabędą wiedzę, pozwalającą przygotować się do skutecznego aplikowania o środki unijne w ramach przyszłej perspektywy finansowej. Dzięki tej wiedzy będą mogli oszacować swoje szanse na dofinansowanie oraz wybrać te obszary, które mogą być dla nich szczególnie atrakcyjne.

Szkolenie organizowane jest pod patronatem serwisu badanianaukowe.edu.pl

Czytaj dalej

Awanse naukowe (profesura) – seminarium naukowe

Centrum Promocji Informatyki

Zapraszamy do udziału w Seminarium w cyklu Awanse Naukowe Uwarunkowania Prawne i Organizacyjne Postępowań o Tytuł Profesora.

Seminarium „Uwarunkowania prawne i organizacyjne o tytuł profesora” jest poświęcone zasadom awansu naukowego oraz nowym regułom ubiegania się o tytuł naukowy.

Seminarium pod patronatem serwisu: badanianaukowe.edu.pl Czytaj dalej

Awanse naukowe – seminarium

Centrum Promocji InformatykiZapraszamy do udziału w Seminarium w cyklu Awanse Naukowe, Uwarunkowania Prawne i Organizacyjne Postępowań Habilitacyjnych.

Seminarium „Uwarunkowania prawne i organizacyjne postępować habilitacyjnych” poświęcone będzie problemom i zagadnieniom związanych z uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego.

Seminarium pod patronatem serwisu badanianaukowe.edu.pl

Czytaj dalej

Czasopismo naukowe – od wersji papierowej do elektronicznej

Centrum Promocji InformatykiTradycyjny model wydawania czasopisma naukowego (w formie papierowej) wyczerpał się. Redakcje masowo decydują się na ucyfrowienie swoich periodyków.

Decyzja o sposobie udostępniania czasopisma w Internecie ma charakter krytyczny. Zastosowanie właściwych narzędzi i metod sprzyja widoczności czasopisma dla odbiorców, jak również otwiera drogę do łatwego indeksowania tytułu i jego zawartości.

Seminarium pod patronatem serwisu badanianaukowe.edu.pl
Czytaj dalej